Palvelut

Palvelumme sisältävät oikeudellista konsultointia, erilaisten asiakirjojen laadintaa ja tarkistamista sekä asiakkaidemme avustamista muun ohella eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa.

Toimimme erityisesti seuraavilla juridiikan aloilla:

 


Työsopimus- ja työehtosopimusoikeus

  • avustaminen työsuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa
  • työmarkkinajärjestöjen avustaminen ja konsultointi työehtosopimusoikeudellisissa kysymyksissä

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, vero-oikeus sekä tekijänoikeuksia, mallioikeuksia ja tavaramerkkejä koskeva juridiikka

  • muusikoiden, muotoilijoiden, suunnittelijoiden, taiteilijoiden sekä muiden luovien alojen edustajien ja näiden järjestöjen oikeudellinen avustaminen
  • pienten ja keskisuurten yritysten oikeudellinen konsultointi ja avustaminen kaikilla oikeudenaloilla. Tarjoamme myös ulkoistettua lakiasianpalvelua yrityksille kiinteähintaisin kestosopimuksin

Ulkomaalaisasioihin liittyvä oikeus

  • oleskelulupiin, turvapaikka-asioihin, kansalaisuushakemuksiin ja viisumiasioihin liittyvien valitusten tekeminen sekä juridinen neuvonta yksityishenkilöille ja työnantajille

Perhe- ja perintöoikeus

  • avioehdot, testamentit, perukirjat, perinnönjaot, jäämistö- ja perintöverosuunnittelu

Viestintäoikeus ja sananvapausasiat

  • esimerkiksi joukkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyvät oikeudelliset ongelmat

Rikosoikeus

  • epäiltyjen, syytettyjen sekä asianomistajien avustaminen esitutkinnassa ja tuomioistuimessa

Hinnasto

Kartoitamme oikeudellisen avun tarpeesi veloituksetta. Selvitämme puolestasi myös mahdollisuutesi saada korvausta oikeusapua varten mahdollisen vakuutuksesi kautta, taikka mahdollisuutesi valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun.

Normaali tuntiveloituksemme on 248–372 euroa.  Hintamme sisältävät 24 % arvonlisäveron.

Toimeksiannon tuntihinnan määräytymiseen vaikuttaa asian kiireellisyys, haastavuus, asiaan liittyvä suuri taloudellinen intressi sekä se, onko asiakas yksityinen henkilö vai yhteisö. Asian luonteen salliessa annamme tarjouksen toimeksiannon kokonaishinnasta etukäteen.

Milloin sosiaaliset seikat antavat siihen erityisen aiheen, voidaan palkkiota alentaa.

Kartoitamme oikeudellisen avun tarpeesi veloituksetta. Selvitämme puolestasi myös mahdollisuutesi saada korvausta oikeusapua varten mahdollisen vakuutuksesi kautta, taikka mahdollisuutesi valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun.